DU LỊCH THƯƠNG MẠI & HƯỚNG NGHIỆP

  • Tổ chức giao lưu hướng nghiệp - trại hè quốc tế
  • Tổ chức giao lưu văn hóa, kết nối kinh doanh.
  • Tổ chức du lịch thương mại, thăm quan mô hình doanh nghiệp, thực tập - trao đổi kỹ năng, kinh nghiệm tại chỗ bởi các doanh nghiệp uy tín tại EU.
  • Tổ chức du lịch kết hợp hỗ trợ doanh nghiệp tham gia Hội chợ quốc tế

Đi để bắt đầu!
Chúng tôi mang đến cho khách hàng một hành trình hữu ích cho tương lai và cơ hội cho ngôi nhà thứ 2 của bạn tại EU.
LIÊN HỆ
Siegfriedstr.213
10365 Berlin, Deutschland
Herzbergstr. 33-34
Haus 1, 3 OG., R. 0413
10365 Berlin, Deutschland
R.307 C1 Pham Ngoc Thach,
Dong Da, Ha Noi, Viet Nam
Mon. - Fri.: 9:00 - 16:00
Sat.: 9:00 - 14:00
(+49) 30 9928 8486
Social Media
TOP