CƠ HỘI GIAO THƯƠNG

Với vai trò và thế mạnh của một đơn vị tư vấn & kết nối hệ thống, có văn phòng hoạt động tại VN và 2 trung tâm buôn bán lớn tại EU, PROSCO áp dụng thương mại điện tử vào lĩnh vực xuất - nhập khẩu và trở cầu nối tích cực cho nhiều doanh nghiệp trong việc tìm kiếm đối tác & xuất - nhập khẩu máy móc, hàng hóa, nguyên vật liệu. Thị trường khai thác hiện nay của chúng tôi là các nước Đông Nam Á & EU.

PROSCO không xuất khẩu hay nhập khẩu mà chỉ đóng vai trò cầu nối, cung cấp thông tin về các đối tác có nhu cầu mua - bán hàng hóa và tư vấn hỗ trợ các doanh nghiệp khách hàng xuất - nhập khẩu trực tiếp. Chúng tôi nỗ lực phục vụ khách hàng với tham vọng nâng cao trị giá giao dịch, tăng số đơn hàng, mang đến thành công cho khách hàng và được nhận % hoa hồng nhiều hơn.
THÔNG TIN MUA -- Xem tiếp --
THÔNG TIN BÁN -- Xem tiếp --
CÂU CHUYỆN THÀNH CÔNG -- Xem tiếp --
Siegfriedstr.213
10365 Berlin, Deutschland
Herzbergstr. 33-34
Haus 1, 3 OG., R. 0413
10365 Berlin, Deutschland
R.307 C1 Pham Ngoc Thach,
Dong Da, Ha Noi, Viet Nam
Mon. - Fri.: 9:00 - 16:00
Sat.: 9:00 - 14:00
(+49) 30 9928 8486
Social Media
TOP