+ Gallery >  Thiết kế mỹ thuật >  Ấn phẩm - Quảng cáo

Bản tin Hạnh phúc & Thành đạt

Hạnh phúc và Thành đạt là bản tin của Mạng lưới nữ doanh nhân Hà Nội ( HNEW 2005-2008 ) - tiền thân của Hiệp hội nữ doanh nhân Hà Nội ( từ 5/2008 tới nay). Bản tin do Bà Nguyễn Thị Ánh Hồng -  Phó chủ tịch mạng lưới nữ doanh nhân Hà Nội (2005-2008) / Phó chủ tịch Hiệp hội nữ doanh nhân Hà Nội, trưởng ban truyền thông ( nhiệm kỳ I, 2008-2013) xây dựng và làm chủ biên. Bản tin do công ty PROSCO biên tập, thiết kế và xuất bản 3 tháng 1 kỳ trong 4 năm, từ 2005 - 2009. 

Herzbergstr. 33-34
Haus 1, 3 OG., R. 0413
10365 Berlin, Deutschland
R.307 C1 Pham Ngoc Thach,
Dong Da, Ha Noi, Viet Nam
Mon. - Fri.: 9:00 - 16:00
Sat.: 9:00 - 14:00
(+49) 30 9928 8486
Social Media
TOP