THÔNG TIN LIÊN HỆ

Tại Việt Nam:
307 C1 Phạm Ngọc Thạch,
Đống Đa, Hà Nội
Tel. : (+49) 24 3573 7271
Fax. : (+49) 24 3573 7271
Email: info@proscovn.com
Tại Đức:
Herzbergstr. 33-34, Haus 1, R. 0413,
10365 Berlin, Deutschland
Tel. : (+49) 30 9928 8486
Fax. : (+49) 30 9928 8398
Email: hona@proscovn.com
Siegfriedstr.213
10365 Berlin, Deutschland
Herzbergstr. 33-34
Haus 1, 3 OG., R. 0413
10365 Berlin, Deutschland
R.307 C1 Pham Ngoc Thach,
Dong Da, Ha Noi, Viet Nam
Mon. - Fri.: 9:00 - 16:00
Sat.: 9:00 - 14:00
(+49) 30 9928 8486
Social Media
TOP