Hướng dẫn thực hành ghi chép Kassenbuch theo quy định của nhà nước Đức

Hướng dẫn thực hành ghi chép Kassenbuch theo quy định của nhà nước Đức

Ở Đức, tội trốn thuế được coi là tội hình sự và các án phạt về tội gian lận thuế ở Đức chư...
khóa học 1

khóa học 1

khóa học 1
Hướng dẫn ghi bảng chấm công - quỹ nghỉ phép theo Luật của Đức

Hướng dẫn ghi bảng chấm công - quỹ nghỉ phép theo Luật của Đức

Việc không có bảng ghi chép giờ làm việc (bảng chấm công) của nhân viên hoặc có nhưng khôn...
Siegfriedstr.213
10365 Berlin, Deutschland
Herzbergstr. 33-34
Haus 1, 3 OG., R. 0413
10365 Berlin, Deutschland
R.307 C1 Pham Ngoc Thach,
Dong Da, Ha Noi, Viet Nam
Mon. - Fri.: 9:00 - 16:00
Sat.: 9:00 - 14:00
(+49) 30 9928 8486
Social Media
TOP