Hướng dẫn thực hành ghi chép Kassenbuch theo quy định của nhà nước Đức

Hướng dẫn thực hành ghi chép Kassenbuch theo quy định của nhà nước Đức

Ở Đức, tội trốn thuế được coi là tội hình sự và các án phạt về tội gian lận thuế ở Đức chư...
Hướng dẫn ghi bảng chấm công - quỹ nghỉ phép theo Luật của Đức

Hướng dẫn ghi bảng chấm công - quỹ nghỉ phép theo Luật của Đức

Việc không có bảng ghi chép giờ làm việc (bảng chấm công) của nhân viên hoặc có nhưng khôn...
Herzbergstr. 33-34
Haus 1, 3 OG., R. 0413
10365 Berlin, Deutschland
R.307 C1 Pham Ngoc Thach,
Dong Da, Ha Noi, Viet Nam
Mon. - Fri.: 9:00 - 16:00
Sat.: 9:00 - 14:00
(+49) 30 9928 8486
Social Media
TOP