Mở công ty đại diện thương mại tại Đức

Mở công ty đại diện thương mại tại Đức

Nếu bạn là một doanh nhân Việt Nam mong muốn mở rộng thị trường sang Châu Âu thì nước Đức ...
Lịch tư vấn & hướng dẫn ghi bảng chấm công - quỹ nghỉ phép theo Luật của Đức ( 05.2021)

Lịch tư vấn & hướng dẫn ghi bảng chấm công - quỹ nghỉ phép theo Luật của Đức ( 05.2021)

Để có thể kiểm tra được Doanh nghiệp có thực hiện quy định về mức lương tối t...
Lịch tư vấn & hướng dẫn thực hành ghi chép Kassenbuch theo quy định của Đức (05.2021)

Lịch tư vấn & hướng dẫn thực hành ghi chép Kassenbuch theo quy định của Đức (05.2021)

Chuyện gì sẽ xảy ra nếu cơ quan thuế nhận ra doanh nghiệp của bạn vẫn hoạt động tốt, vẫn m...
  • 1
  • 2
  •  / 2 trang 
Herzbergstr. 33-34
Haus 1, 3 OG., R. 0413
10365 Berlin, Deutschland
R.307 C1 Pham Ngoc Thach,
Dong Da, Ha Noi, Viet Nam
Mon. - Fri.: 9:00 - 16:00
Sat.: 9:00 - 14:00
(+49) 30 9928 8486
Social Media
TOP