Please, click >> Print << to print this page.

10 quy tắc phải tuân thủ trong việc thực hiện Kassenbuch

Kassenbuch ( Sổ quỹ tiền mặt hay còn gọi là Nhật ký tiền mặt) được quy định là một thành phần của hồ sơ kế toán doanh nghiệp ( theo § 146 AO và § 22 UStG). Sai phạm trong việc thực hiện Kassenbuch có thể gây ra sự nghi ngờ ban đầu về trốn thuế theo § 370 AO. Với việc sử dụng Kasse ( Máy tính tiền ), việc ghi chép và lưu giữ Kassenbuch chưa bao giờ là thừa trong năm 2020 mà chỉ dễ dàng hơn một chút.

IHK München tóm tắt trong tờ rơi của mình 10 yêu cầu quan trọng đối với việc thực hiện sổ quỹ tiền mặt Kassenbuch như sau:

  1. Không ghi khống.
  2. Bản ghi tiền mặt phải được duy trì sao cho có thể so sánh chi phí dự kiến với chi phí thực tế bất cứ lúc nào.
  3. Kiểm tra tiền mặt thường xuyên (bằng cách đếm) là điều cần thiết.
  4. Số dư tiền mặt không bao giờ âm (một máy tính tiền không thể trống trơn)
  5. Chuyển tiền giữa ngân hàng và máy tính tiền phải được ghi lại (chuyển tiền).
  6. Tiền gửi tư nhân và rút tiền cũng sẽ được ghi lại hàng ngày trong máy tính tiền.
  7. Vay và hoàn trả cá nhân từ máy tính tiền sẽ được ghi nhận là một bút toán (ngày là ngày thanh toán từ máy tính tiền).
  8. Các mục trong sổ quỹ tiền mặt không được thay đổi.Trong trường hợp các mục nhập không chính xác, việc xóa được thực hiện sao cho mục nhập ban đầu vẫn phải rõ ràng. Sau đó, một sự điều chỉnh được thực hiện bằng một mục mới.
  9. Không có lịch trình hàng ngày tùy ý (ví dụ: 16 tháng 5, 9 tháng 5, 17 tháng 5 ...). Nếu việc xử lý bị vô tình bỏ lỡ một ngày, sổ tiền mặt phải được viết lại.
  10. Không được để bất kỳ dòng trống nào.

Quy định và Hướng dẫn ghi chép Kassenbuch của IHK München tại đây

IHK München cũng lưu ý: Trong trường hợp xấu nhất, khiếu nại từ việc quản lý tiền mặt có thể dẫn đến việc bắt đầu tố tụng hình sự. https://www.ihk-muenchen.de/de/Service/Recht-und-Steuern/Steuerrecht/Sonstiges-Steuerrecht/Kassenbuchf%C3%BChrung/

Kế toán về cơ bản là một nhiệm vụ của mọi doanh nhân, vì vậy doanh nghiệp cần thực hiện nghiêm túc và cẩn trọng. Điều này không chỉ áp dụng cho Kassenbuch. Cách làm tắt hay quản lý sơ sài, tiện lợi đều có thể dẫn đến một kết thúc khá tốn kém và gây nhiều phiền phức. 

PROSCO

Xem thêm :

 Quy định của Đức về thực hiện KASSENBUCH

Thực hiện Kassenbuch - Một sơ suất nhỏ, hậu quả tài chính lớn.