Giới thiệu dịch vụ

Với vai trò và thế mạnh của một đơn vị tư vấn & kết nối hệ thống, có văn phòng hoạt động tại các trung tâm buôn bán lớn của EU, PROSCO áp dụng thương mại điện tử vào lĩnh vực xuất - nhập khẩu và trở cầu nối tích cực cho nhiều doanh nghiệp trong việc tìm kiếm đối tác & xuất - nhập khẩu máy móc, hàng hóa, nguyên vật liệu. Thị trường khai thác hiện nay của chúng tôi là các nước Đông Nam Á & EU.

PROSCO không xuất khẩu hay nhập khẩu mà chỉ đóng vai trò cầu nối, cung cấp thông tin về các đối tác có nhu cầu mua - bán hàng hóa và tư vấn hỗ trợ các doanh nghiệp khách hàng xuất - nhập khẩu trực tiếp. Chúng tôi nỗ lực phục vụ khách hàng với tham vọng nâng cao trị giá giao dịch, tăng số đơn hàng, mang đến thành công cho khách hàng và được nhận % hoa hồng nhiều hơn.

- Các doanh nghiệp thỏa mãn điều kiện tham gia được đăng ký thông tin giao thương miễn phí trên trang Cơ hội giao thương của PROSCO. Thông tin giao thương sau khi được chứng thực sẽ được hiển thị trên trang Cơ hội giao thương và được PROSCO gửi đến từng khách hàng có nhu cầu mua - bán liên quan trong hệ thống.

- Với các gói dịch vụ bổ xung, chúng tôi sẽ giúp khách hàng tìm hiểu đối tác / chào hàng - cung cấp mẫu theo yêu cầu / giám sát & báo cáo kịp thời việc giao nhận - thanh toán hoặc đại diện giao dịch cho khách hàng tại thị trường được chỉ định.

- Với dịch vụ xây dựng thương hiệu & khai thác thị trường, PROSCO chỉ tham gia với vai trò Đại diện thương hiệu hoặc Tổng Đại lý/ Đại lý độc quyền tại thị trường được chỉ định.

- Các sản phẩm được sản xuất bởi người lao động đặc thù, đặc biệt như sản xuất bởi người khuyết tật, phụ nữ dân tộc thiểu số, các tổ chức nhân quyền sẽ được ưu tiên tham gia giao dịch và được phục vụ miễn phí.

Trang Cơ hội giao thương là sản phẩm sẽ được PROSCO đầu tư quảng bá trên thị trường nhằm tăng cơ hội thành công cho khách hàng đã đến với chúng tôi.


Herzbergstr. 33-34
Haus 1, 3 OG., R. 0413
10365 Berlin, Deutschland
R.307 C1 Pham Ngoc Thach,
Dong Da, Ha Noi, Viet Nam
Mon. - Fri.: 9:00 - 16:00
Sat.: 9:00 - 14:00
(+49) 30 9928 8486
Social Media
TOP