Gói B2: Tư vấn & Chào hàng mẫu.

Đây là gói dịch vụ dành cho những khách hàng đã ký hợp đồng với PROSCO gói dịch vụ B1 ( thông tin giao thương ) để mua thông tin từ đối tác nước ngoài và tự giao dịch. Tuy nhiên vì một vài cản trở như khoảng cách địa lý, biến động của thị trường và/ hoặc khả năng giao dịch, đàm phán... nên khách hàng chưa thực sự chắc chắn về giao dịch và cần thêm sự hỗ trợ. Chính vì vậy chúng tôi đưa ra gói dịch vụ Tư vấn & Chào hàng mẫu này để hỗ trợ khách hàng đi đến quyết định chốt hợp đồng như sau : PROSCO sẽ tư vấn & đại diện khách hàng đàm phán về đơn hàng, giới thiệu mẫu ( kể cả việc tổ chức trình diễn mẫu cho các đơn hàng về may mặc, thời trang hay chế biến mẫu cho các đơn hàng về thực phẩm, hương liệu hoặc vận hành mẫu cho các đơn hàng về thiết bị cầm tay...) giúp khách hàng thuyết phục người mua chốt hợp đồng. Qua đó, khách hàng sẽ có thêm thông tin, quy trình, kinh nghiệm cần thiết để xử lý các đơn hàng tiếp theo.

Mức phí dịch vụ B2:
Gói 03 tháng: 1.000 EUR + 1% đến 3% hoa hồng tùy từng ngành hàng, tính trên giá FOB cho mỗi đơn hàng xúc tiến thành công. ( Thời gian trên đã bao gồm thời gian sản xuất mẫu và gửi mẫu tới người mua )

- Giá trên chưa bao gồm chi phí công tác ngoài Hà Nội hoặc Berlin, chi phí trình diễn mẫu (nếu có) và thuế VAT.

- Thời hạn hiệu lực của gói dịch vụ B2 sẽ kết thúc khi hợp đồng giao thương của khách hàng được ký kết và/hoặc không dài hơn 03 tháng kể từ ngày ký gói dịch vụ B2.
- % hoa hồng cho PROSCO sẽ được thanh toán sau khi khách hàng nhận được thanh toán từ đối tác theo điều khoản thanh toán của hợp đồng.

* Các sản phẩm được sản xuất bởi người lao động đặc thù, đặc biệt như sản xuất bởi người khuyết tật, phụ nữ dân tộc thiểu số, các tổ chức nhân quyền được miễn phí dịch vụ.

LIÊN HỆ


Herzbergstr. 33-34
Haus 1, 3 OG., R. 0413
10365 Berlin, Deutschland
R.307 C1 Pham Ngoc Thach,
Dong Da, Ha Noi, Viet Nam
Mon. - Fri.: 9:00 - 16:00
Sat.: 9:00 - 14:00
(+49) 30 9928 8486
Social Media
TOP