Gói B3: Tổng Đại lý / Đại lý độc quyền

Với gần 20 năm kinh nghiệm trong việc tư vấn & xây dựng hệ thống phân phối cho SME và nhiều doanh nghiệp có yếu tố nước ngoài, PROSCO sẵn sàng đón nhận nhiệm vụ mà khách hàng giao phó cũng như hỗ trợ lựa chọn, đề cử nhà phân phối phù hợp với yêu cầu của khách hàng. 

Trung thực, Tận tâm, Bảo mật, PROSCO tự tin đồng hành cùng khách hàng trong việc xây dựng & phát triển thị trường. 

Gửi đăng ký để trao đổi trực tiếp.

LIÊN HỆ


Herzbergstr. 33-34
Haus 1, 3 OG., R. 0413
10365 Berlin, Deutschland
R.307 C1 Pham Ngoc Thach,
Dong Da, Ha Noi, Viet Nam
Mon. - Fri.: 9:00 - 16:00
Sat.: 9:00 - 14:00
(+49) 30 9928 8486
Social Media
TOP