Gói B4 : Đại diện thương hiệu

KINH NGHIỆM BẠN CÓ THỂ TIN TƯỞNG

Với hơn 15 năm cung cấp dịch vụ xây dựng & bảo vệ thương hiệu cho nhiều doanh nghiệp FMCG; Sự thành công của khách hàng cùng các bằng khen, giải thưởng của các cấp quản lý dành cho PROSCO là minh chứng: chúng tôi có kiến thức và hiểu biết về nhiệm vụ được giao. 

 

Gửi đăng ký để trao đổi trực tiếp.

LIÊN HỆ


Herzbergstr. 33-34
Haus 1, 3 OG., R. 0413
10365 Berlin, Deutschland
R.307 C1 Pham Ngoc Thach,
Dong Da, Ha Noi, Viet Nam
Mon. - Fri.: 9:00 - 16:00
Sat.: 9:00 - 14:00
(+49) 30 9928 8486
Social Media
TOP