Đăng ký thông tin giao thương

Các doanh nghiệp thỏa mãn điều kiện tham gia được đăng ký thông tin giao thương hoàn toàn miễn phí trên trang Cơ hội giao thương của PROSCO. Thông tin giao thương sẽ được kiểm tra độ tin cậy và gửi tới từng khách hàng có nhu cầu mua - bán liên quan.

- Đăng ký mua :

- Đăng ký bán:
 


Herzbergstr. 33-34
Haus 1, 3 OG., R. 0413
10365 Berlin, Deutschland
R.307 C1 Pham Ngoc Thach,
Dong Da, Ha Noi, Viet Nam
Mon. - Fri.: 9:00 - 16:00
Sat.: 9:00 - 14:00
(+49) 30 9928 8486
Social Media
TOP